Testovací prostředí

Toto je testovací prostředí informačního systému plnění ohlašovacích povinností verze 2 (ISPOPv2). Nejedná se o prostředí určené pro ohlašování do ISPOP ! Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.  ISPOP je zřízen zákonem…Read More