Agenda Odpady

Formuláře agendy Odpady
Formulář Název Právní předpis Termín Ověřovatel
F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8 do 15. 2. ORP
F_ODPRZ_VOZ Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech § 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5 do 31. 3. MŽP
F_ODPRZ_EL Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4 do 31. 3. MŽP
F_ODPRZ_BAT Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3 do 31. 3. MŽP
F_ODPRZ_PNEU Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3 do 31. 3. MŽP
F_ODP_PCB Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2 od 1. 1. (ihned po změně) MŽP
F_ODP_DO Údaje o dopravci odpadů § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27 do 15 dnů od změny provozu
F_ODP_ZARIZENI Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona § 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22 do 15 dnů od změny provozu
F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady § 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 do 15. 2. ORP
F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4 do 15. 2. ORP