Přehled ohlašovacích povinností

Vyhlášené datové standardy pro rok 2020 obsahují následující informace:

  • XSD šablony jednotlivých ohlašovacích povinností
  • Číselníky využívané v rámci ohlašovacích povinností
  • Popis logických kontrol
Agenda IRZ Datový standard agendy IRZ
Agenda Odpady Datový standard agendy Odpady
Agenda Ovzduší Datový standard agendy Obaly
Agenda Voda Datový standard agendy Voda